Program “Svi možemo sve”  pokrenut je sa ciljem da omogući osetljivim grupama građana da razviju skupove veština i resurse koji će im pomoći da unaprede šanse za bolje radno mesto, povećaju mogućnosti sopstvenog prihoda i poboljšaju kvalitet sopstvenog života.

0
kandidata

Program je inovativna kombinacija obuke, mentorstva i prakse, koncipiran kao svojevrstan uvod u “preduzetničke vode”.

Oslanjajući se na dokazane prakse iz poslovnih škola i mreža za finansiranje preduzetnika, izabrane kandidate  sprovodimo kroz razvoj i prezentaciju poslovnog plana.  Za mnoge polaznike, ovo će biti prvi ozbiljniji iskorak u profitabilnim poduhvatima, a profesionalne smernice koje će dobiti na obukama mogu biti od ključne važnosti za dalji razvoj njihovih karijera.

Ovo je jedinstvena prilika da razvijete svoju ideju u posvećenom okruženju. Sve što je možda potrebno da znate da bi započeli svoju poslovnu aktivnost koncentrisano je na jednom mestu. Ovde ćete naći besplatnu obuku, besplatne savetnike, moguće izvore finansiranja, primere dobre prakse poslovanja. I naravno, druge kandidate poput Vas – voljne da nauče nove veštine i da rade na sopstvenom unapređenju.

 

Program "Svi možemo sve" je nastao kao odgovor na očiglednu potrebu u našoj zemlji da se podstakne preduzetništvo i privredni sektor za otvaranje novih radnih mesta. Razumemo da se to može postići samo davanjem potpunih i besplatnih informacija onima koji žele da postanu deo poslovnog okruženja.

Realizator programa je Centar za podizanje kapaciteta društva “Mozaik” uz podršku Gradske uprave Grada Beograda i Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

U prvoj fazi realizacije ovog projekta predviđen je odabir kandidata koji će polagati test za izbor 20 polaznika.

Kandidati koji budu izabrani imaće priliku da pohađaju besplatne obuke iz sledećih oblasti:
Socijalno i inovativno preduzetništvo
Ekonomski i pravni aspekti poslovanja
Priprema biznis plana
Marketing
Mogući izvori finansiranja
Primeri dobre prakse poslovanja

Trajanje obuke je 60 časova.

Prijave za pohađanje obuke mogu podneti kandidati koji ispunjavaju sledeće:

Poznavanje osnovnog rada na računaru ( Word, Excel, PowerPoint).
Najmanje srednju stručnu spremu (SSS).
Prijavu i boravak na teritoriji grada Beograda.

Rok za prijavljivanje za besplatne obuke je 15.08.2022. godine

Prijave se primaju putem ove kontakt forme ili lično na adresi Udruženja “Mozaik”, Balkanska 34.

Email Adresa:

prijavise@socijalno-preduzetnistvo.info

Broj telefona:

063242421